Rreth nesh

Albtechplast

Rreth nesh:

AlbTechPlast sh.p.k e themeluar në vitin 2013, me një eksperiencë 5 vjecare në treg, është lider në prodhimin e plastikës dhe materialeve të paketimit, duke mbështetur ndjeshëm sektorin e agrikulturës, dhe jo vetëm.

ATP sjell në tregun shqipëtar cilësinë më të mirë të paketimit dhe prodhimit të plastikës falë teknologjisë, kapacitetit të prodhimit dhe njerëzit e duhur për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet.

Suksesi ynë bazohet në ofrimin e një game të gjerë produktesh me bazë plastike, dhe një sistem prodhimi në cikël të mbyllur duke prekur të gjitha fazat e realizimit të produktit, duke nisur nga lënda e parë, makineritë e prodhimit të formës, makineritë e prodhimit të plastikës, deri te dizajni përfundimtar.

Benefitet

6 ditë në javë

Jemi të disponueshëm 6 ditë të javës

Te gjitha veglat në dispozicion

Transport dhe prodhim

Realizim objektivi

Të gjitha objektivat që ju kërkoni ne i përmbushim

Kushte atmosferike

Kujdesemi për të gjitha projektet që mos të kenë ndikim atmosferikë

Shërbime eco

Përdorim gjithçka ekologjike

Misioni

ATP ofron cilësi të vazhdueshme dhe ekselencë duke kombinuar disponibilitetin e perhereshem te games se gjerë të produkteve tona

Vizioni

ATP synon të ofrojë zgjidhje tregut me anë të një cikli të mbyllur prodhimi për të gjithë gamat e produkteve të paketimit.

Teknologjia

Teknologjia është një nga pikat më të forta të AlbTechPlast sh.p.k, ku me anë të përqafimit të teknologjisë së fundit, ne mundesojmë një cilësi maksimale